Deelnemers


Het PWC realiseert effectieve samenwerkingsverbanden tussen deelnemers van het PWC onderling en tussen deelnemers en externe partijen.
Het PWC fungeert als kenniscentrum en verbindende schakel en zorgt voor actuele en innovatieve kennisuitwisseling op het terrein van ondernemerschap en Human Resources Management in het bijzonder.
Deelnemers kunnen gebruik maken van de consulent en van de providerbedrijven. Het bestuur houdt netwerkbijeenkomsten en workshops over actuele onderwerpen met inbreng van deskundigen en zet effectief social media in.