Deelnemers


Providers zijn als deelnemer verbonden aan het Poortwachtercentrum. Zij kunnen hun professionele kennis en/of specifieke expertise inbrengen ten behoeve van het zakelijke belang van de deelnemers in het Poortwachtercentrum.
Ze vormen rond de deelnemers een netwerk van bedrijven, als het ware een providerboog.
Uitzondering hierop vormen ondernemers zonder personeel. Zij worden gevraagd toe te treden tot de providerboog op basis van hun specifieke deskundigheid.
De deelnemers kunnen via het profiel van de providerbedrijven op de website hun weg vinden naar professionele kennis en/of expertise op bijvoorbeeld de volgende terreinen: preventiecoaching, re-integratietrajecten, loopbaanbegeleiding en juridische, fiscale en notariële vraagstukken.