Deelnemers


Lex! Legal Solutions
Maaike Terhorst (Advocaat)

0495 454484


Gouverneurlaan 5

6002 EC Weert


Life Style Health & Prevention Weert
Paul Broens en Lucienne Jacobs

0495-543710Houtstraat 12

6001 SJ Weert


Meer informatie +
Providerinformatie Life Style Health & Prevention Weert

LifeStyle health & prevention Weert (LSHP-Weert) is een dienstverlenende organisatie die werkzaamheden verricht op het gebied van fysiotherapie, fysiofitness en bedrijfsvitaliteit.

Binnen de providerboog van het Poortwachterscentrum Weert wil LSHP-Weert vooral haar kennis en kunde inbrengen met betrekking tot de tak bedrijfsvitaliteit.

Bedrijfsvitaliteit
“Actief werken aan gezondheid” is onze visie. Met andere woorden: medewerkers met een goede leefstijl zijn fitter, presteren beter, zijn duurzaam inzetbaar en hebben minder verzuim van arbeid. Wij helpen u graag om dit samen met u voor elkaar te krijgen.

Onze interventies vinden plaats op fysiek en / of mentaal niveau en dit op individueel, afdelings- of organisatieniveau.
Onze aanpak kenmerkt zich door: respect, betrokkenheid, actief en doelgerichtheid.

Interventiedoelen

 • Preventief: medewerkers fit aan het werk te houden o.a. middels voorlichting, tips, adviezen rondom: - werk: werkstijl, werkhoudingen (productie, zorg en beeldschermwerk), ergonomie, omgaan met werkdruk - gezondheid: fitcheck, gezondheidsinfo, gezondheidsdagen of – weken. Deskundigen: Fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, arbeidstherapeut, arbeidspsycholoog
 • Curatief: medewerkers met fysieke en of mentale problematiek die verzuimen verantwoord en veilig terugbegeleiden naar hun eigen werk (1 e spoor). Deskundigen: Reintegratietherapeut, arbeidspsycholoog
 • Organisaties begeleiden in het formuleren en of implementeren van een effectief gezondheids- en verzuimbeleid. Deskundige: Adviseur Intergraal GezondheidsManagement, Register Casemanager

WeertKosten interventies
De kosten voor een individueel traject worden in de regel door de werkgever vergoed in combinatie met een co-financiering middels de zorgverzekering van de medewerker. Dit laatste geldt indien betrokken medewerker voldoende is verzekerd. Daarnaast kan er vaak een beroep gedaan worden op de verzuimverzekering van de werkgever.

Onze visie hierbij is des te eerder de interventie start des de lager de interventie- en verzuimkosten zijn. Het is ons doel om medewerkers zo snel als mogelijk, doch veilig en verantwoord, weer terug te brengen binnen uw organisatie in voor hem of haar passende arbeid. In de regel verdienen interventies zich dus terug. Graag rekenen wij u dit voor!

Samenwerken
LSHP-Weert is een interventie-bedrijf dat sinds 1999 opereert in de regio Weert samenwerkt met alle arbodiensten, reintegratie-bureau’s en of deskundigen op het gebied van verzuimbegeleiding.

Van belang hierbij is wel dat er een heldere strategie dient te zijn die wordt gedragen door de werkgever. Hierbij worden medewerker, afdeling en organisatie maximaal geactiveerd tot samenwerking.

Aanbieding voor leden Poortwachterscentrum Weert

 • Persoonlijk adviesgesprek van 1 uur op uw of onze locatie voor uw vragen met betrekking tot interventies (1 e spoor) en of gezondheidsmanagement wordt u gratis aangeboden door LSHP-Weert.
 • Bedrijven, organisaties, met wie wij reeds zaken doen krijgen 1- malig in 2012 een tegoedbon van € 50,- voor een interventie, fysieke of mentale intake.

Risse Groep
Marian Storms (personeelsconsulent)

0495-584633


Risseweg 8

6004 RM Weert


Meer informatie +
Providerinformatie Risse Groep

Reintegratie van uw zieke werknemer weer snel op het juiste spoor

Risse Horizon BV
Risse Horizon BV maakt deel uit van De Risse Groep en is een volledig geiquipeerd reintegratiebedrijf dat haar oorsprong vindt in de Sociale Werkvoorziening. Of het nu gaat om langdurig werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een arbeidsbeperking, tweede spoortrajecten of cliinten met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt, wij bemiddelen hen naar een reguliere- of gesubsidieerde baan. Wij gaan uit van talenten van mensen. Wij kijken naar kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden, zonder daarbij onmogelijkheden uit het oog te verliezen. Wij werken vanuit de visie dat iedereen een unieke eigen stijl heeft, die het waard is volledig tot ontwikkeling te komen.

Uitbesteden reintegratieverplichtingen bij zieke medewerkers
Als ondernemer heeft u er dagelijks mee te maken; werknemers die zich ziekmelden. Vaak met duidelijke klachten en aanwijsbare reden. In veel gevallen is de aanleiding minder duidelijk of is er sprake van langdurig verzuim en kan de werknemer niet bij uw organisatie terugkeren. Niet in zijn oude functie en niet in een andere functie. In deze situatie bent u als ondernemer, op straffe van hoge boetes, verplicht zich tot het uiterste in te spannen om uw werknemer naar een nieuwe werkgever te begeleiden. Dit is een fikse onderneming waar u niet op zit te wachten. U komt niet meer toe aan datgene wat u het liefste doet: ondernemen!

Risse Horizon BV kan u vele euro’s, grote financiile risico’s en veel van uw kostbare tijd besparen. Wij nemen de uitvoering van het volledige reintegratietraject van u over. Hiermee voldoet u volledig aan de verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter heeft bepaald voor de reintegratie van uw zieke medewerker in het zogeheten ‘traject spoor 2’. Wij beschikken over de juiste deskundigheid om uw werknemer te begeleiden naar een andere werkgever. Elk traject is maatwerk.

Voordelen voor leden van het Poortwachterscentrum regio Weert;
standaard 7% korting op onze totale dienstverlening,

geen kosten voor een “Advies uitvoering Wet Verbetering Poortwachter 2e spoortraject”, indien dit leidt tot uitvoering van het 2e spoortraject door Risse Horizon BV. Het advies is een heldere rapportage van producten die nodig zijn om de zieke medewerker toe te leiden naar een passende functie. Een realistisch tijdspad en de kosten, die verbonden zijn aan de uitvoering van het plan, worden opgenomen in de rapportage,

een tijdelijke werkplek voor uw zieke medewerker in het kader van reintegratie, indien u als ondernemer, zonder tussenkomst van derden, zelf de reintegratie van uw zieke medewerker (traject spoor 2) ter hand neemt.

Producten- en dienstenaanbod Risse Horizon BV

 • Diagnostiek
 • Functiebelastbaarheidsonderzoek
 • Psychologisch onderzoek (capaciteiten- en personnlijkheidsonderzoek)
 • Beroepskeuzeonderzoek
 • Handvaardigheidstraining in industriile setting

Aanbodversterking

 • Individuele loopbaancoaching
 • Bemiddeling naar een functie
 • Werkplek in het kader van reintegratie

Arbeidsdeskundig onderzoek (door een geregistreerde arbeidsdeskundige)

 • Arbeidsdeskundig onderzoek en –advies
 • Functiebelastbaarheidsonderzoek
 • Werkplekonderzoek
 • Volledige uitvoering traject spoor 2
 • Advies uitvoering Wet verbertering Poortwachter

Toproc projectmanagement en organisatieadvies
Ruud Sensen (directeur)

0650216474


Paltrokmolen 122

6003 CX Weert


Meer informatie +
Providerinformatie Toproc projectmanagement en organisatieadvies

Diensten Toproc:
Loopbaanbegeleiding, coaching en organisatieadvies. Mobiliteitbegeleiding.
Adviseert bij vraagstukken op het gebied van groei en ontwikkeling van mens en organisatie, zie www.toproc.nl De groei en ontwikkeling van mensen en (hun) organisaties vindt plaats door advies en begeleiding maar ook door training van management, leidinggevenden en interim werk bij veranderingstrajecten. Daarin werkt Toproc samen met partners op het gebied van loopbaanonderzoek, assesments en interventies en is onder de merknaam Sense N Colours advies mogelijk op het gebied van Imago en persoonlijke presentatie. www.sensencolours.nl
Ruud Sensen is eigenaar van Toproc en Noloc erkend loopbaanprofessional.

In de rol van consulent voor het Poortwachtercentrum Regio Weert adviseert directeur-eigenaar Ruud Sensen de stichting en haar deelnemers bij omgaan met verzuim, zorgt voor onderling delen van kennis en voert hij spoor 2 trajecten uit in het kader van WVP.

tevens kunnen deelnemers terecht voor informatie over onderwerpen in relatie tot de wet verbetering poortwachter.


Wetemans Verzuimbeheer
Henk Wetemans (Register Casemanager)

06-52716525


Magnesiumstraat 23B7

6031RV Nederweert


Meer informatie +
Providerinformatie Wetemans Verzuimbeheer

Wetemans Verzuimbeheer is een jonge en dynamische arbodienstverlener die door jarenlange ervaring, opleiding en training uitgebreide kennis heeft van het vakgebied “Verzuim Beheer“. De standaard dienstverlening zoals de begeleiding tijdens arbeidsongeschikte voor de werknemer en werkgever is vanzelfsprekend voor Wetemans Verzuimbeheer. Wij laten ons bijstaan door kerndeskundige (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, psycholoog enz.) in te zetten wanneer het nodig is volgens de Wet verbetering Poortwachter. Daarbij stellen we u onze verzuimapplicatie ter beschikking waarmee u toegang heeft tot alle dossiers en dat 24 uur per dag. In de verzuimapplicatie zitten alle documenten die nodig zijn voor de begeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer. Niet meer zoeken naar het documenten zoals plan van aanpak of de 42ste weeks melding, WAZO aanvragen, Vangnetaanvragen enz. Deze zitten allemaal in onze verzuimapplicatie.
Wetemans Verzuimbeheer is daarnaast in staat om cijfermatig in beeld te brengen wat arbeidsongeschiktheid voor u, en uw organisatie kost. Hierbij brengen we bijvoorbeeld in kaart wat een premie verhoging (gedifferentieerde Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA premie)) gaat doen indien een van uw werknemers instroomt in de WGA. Ook kunnen we voor u en uw werknemer in kaart brengen wat een eventuele uitkering voor uw werknemer, nu en tevens op de lange termijn, zal zijn indien hij/zij de wachttijd van twee jaar zal gaan doorlopen. Daarnaast zijn wij in staat om een overzicht (op 1 A4tje) te generen wat het financiële verschil is om aangesloten te blijven bij het UWV of toch de overstap te maken naar een private verzekeraar en hiermee Eigen Risico Drager (ERD) te worden voor de WGA. Hierbij rekening houdend met alle facetten die dit negatief of positief kunnen beïnvloeden. Met al deze gegevens heeft u snel en effectief een beeld van de potentiele schade die gaat ontstaan voor uw organisatie en of voor uw werknemer. Samen kunnen we met deze info de schade rondom arbeidsongeschiktheid maximaal beperken. Wij doen onze werkzaamheden zonder belangenverstrengeling met verzekeraars en of tussenpersonen, dus geheel onafhankelijk, open en eerlijk.