Deelnemers


De consulent van het Poortwachtercentrum kan u ondersteunen bij het matchen en adviseren bij vragen op het gebied van re-integratie. Vooral kleinere bedrijven met een geringe ervaring met re-integratie kunnen hiermee hun voordeel doen. De consulent kan u tevens ondersteunen bij het onderzoeken en uitvoeren van wettelijke re-integratietaken en een maatwerk trajectplan voor uw  (arbeidsongeschikte) werknemer (het zogenaamde 2e spoort traject).