Deelnemers


Het bestuur van PWC neemt een besluit over het toetreden van een deelnemer tot de providerboog. Dit kan op basis van aanmelding van een van de deelnemers óf op voordracht van een van de deelnemers óf op initiatief van het bestuur zelf. Hierbij is de voorwaarde dat de expertise van de provider niet gemist kan/mag worden als deskundige partner voor de deelnemers van het PWC..

Om u aan te melden als provider kunt u contact opnemen met het bestuur via info@pwcweert.nl